20/05/2019 | Karel Míček

V sobotu jsme odstranili staré trouchnivějící dřevo z tribun a laviček, odstranilli rez z kovových konstrukcí, tepelně narovnali ohnuté části a 2x natřeli. Nové modřínové desky je potřeba natřít 3x pro zajištění dostečné životnosti, takže nás ještě čeká dost práce před samotnou montáží.

Počasí naštěstí přeje přírodě, nicméně my si musíme s pokládkou nové antuky počkat.

Vše bychom ale měli do oslav 70ti let volejbalu ve Frenštátě pod Radhoštěm stihnout.