25/01/2018 | Karel Míček

V roce 2017 jsme obdrželi neinvestiční dotaci  z MŠMT-Program VIII-Organizace sportu ve sportovních klubech a tuto dotaci jsme použili na zabezpečení činnosti oddílu volejbalu, v souladu s dotačními podmínkami.